Zorunlu Karayolu Taşıyıcılık Mali Sorumluluk Sigortası Bölümündesiniz

Molalarda dahil olmak üzere motorlu taşıtta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için taşımacının 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca doğan sorumluklarını poliçede belirtilen limitlere kadar, teminat altına alır.

Karayolu Taşıma Kanununa istinaden yetki belgesine sahip olması gerekir