Kasko Sigortası Bölümündesiniz

Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelere karşı sigorta eder. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir. 

  • Sigortalının veya aracı kullanan kişinin iradesi dışında, ani ve harici etkiler sonucunda, sigortalı aracın devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, sabit ve hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma gibi kazalar sonucu oluşan hasar ve kayıplar
  • üçüncü şahısların, kötü niyet ve muziplikleri sonucu oluşan hasarlar
  • Sigortalı aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüs sonucunda meydana gelen hasar ve kayıplar
  • Sigortalı aracın yanması sonucu oluşan hasar

Bunların dışında; sigortalıya sunulan sigorta sözleşmeleri, kasko sigorta teminatının yanı sıra başka sigorta ürünleriyle de zenginleştirilmektedir.